Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
Випуск 22 (2003)
Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини
Нові підходи в організації боротьби з контрабандою наркотиків
Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю
Щодо методів правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопорядку
Деякі аспекти профілактики злочинів та інших правопорушень серед неповнолітніх
Тактичні операції при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами
ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу
Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антисуспільну діяльність згідно з новим КК України
Взаємодія слідчого з експертом при проведенні судових експертиз
Поняття і правові основи міжнародного розшуку злочинців, який здійснюється в системі Інтерполу
Спецкомплекти технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини
Тіньова економіка як джерело живлення корупції
Тактичні прийоми подолання протидії осіб, що проходять у спаві, при доборі в них зразків почерку і підписів
Врегулювання міжетнічних конфліктів як один з напрямків діяльності ООН
Деякі питання зниження токсичності і забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті
Кримінально-правові аспекти визначення насильницьких злочинів, вчинених стосовно жінок
Загальні тенденції розвитку управління спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю
Інформація про злочин: її використання як доказ
Особливості діяльності місцевої міліції щодо забезпечення екологічної безпеки
Суб'єкти адміністративної відповідальності проблеми визначення та правового закріплення системи
Сучасні питання застосування штрафу на місці
Тенденції та етапи розвитку адміністративної юстиції в Україні
Деякі проблеми правового регулювання заходів адміністративного припинення спеціального призначення
Формування і дія кримінально-правових норм у механізмі правового регулювання державних фінансів України
Деякі спірні питання щодо поняття "службова особа" у кримінальному законодавстві України
Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил
Використання інформації, одержаної від негласних джерел, для отримання доказів у кримінальному процесі зарубіжних країн
Проблеми визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств
Особливості визначення допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності
Криміналістичний аналіз структури технології злочинної діяльності
Перегляд постанов суду у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю
Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України
Процесуальна самостійність і незалежність слідчого
Онтологічні та гносеологічні ознаки причинного зв'язку у контексті проблем кримінального права
Договір як джерело західного права (до постановки проблеми)
Поняття та предмет прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності міліції
До питання про варіантність правової свободи
Предмет обгрунтування кримінально-процесуальних рішень
Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: поняття та види
Деякі проблеми основ логічної форми
Моделі ефективності діяльності публічних організацій
Установчо-дозвільне провадження як вид дозвільного провадження
Щодо предмета міжнародного адміністративного права (на прикладі операцій на користь миру)
Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених
До визначення поняття профілактичної діяльності слідчого
Право сецесії в контексті суверенитету держави і суверенитету нації: теорія і практика
Озброєність як ознака бандитизму за кримінальним правом України
Судовий контроль як особлива конституційна форма реалізації судової влади України
Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України
Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права
Правове регулювання стягнення податків та неподаткових платежів в античних державах Північного Причорномор'я
Зміни правових основ розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії на початку XX століття
Актуальні проблеми досліджень історії аграрних відносин доби Української революції
Правове становище Кримського улусу в складі Золотої Орди
Проект Конституції Української держави члена проводу ОУН М. Сціборського
Історія становлення казни у цивільному праві України
Ідейні витоки українського державотворення (з історії західної політико-правової доктрини)
Українська національна ідея - фундамент національної безпеки
Конституційно-правовий процес утвердження інституту омбудсмана в Україні
Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект
Концепція перехідного періоду крізь призму транзитології
Господарсько-правові способи організації деяких програм сприяння економічному росту
Цивільно-правові аспекти якості вищої освіти
Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні
Банківські платіжні картки як засіб попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом
Юридична характеристика договору реклами
Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників
Генезис і поняття договору оренди земельної ділянки
Особливості обмежень, пов'язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади
Вирішення службово-трудових спорів у порядку підлеглості: теоретичний аспект
Нормативно-правове забезпечення здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
Організаційно-правове забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення
PR-діяльність ОВС в екстремальних ситуаціях: громадська непокора (методичні нотатки до викладання теми)
Використання методу моделювання психологічних ускладнень на заняттях з фізичної підготовки міліціонерів державної служби охорони
Демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" у Національному університеті внутрішніх справ
Виховна робота у вищому навчальному закладі МВС України
Наступність поколінь у справі фізичної підготовки військових
Чи може Державна податкова адміністрація України бути суб'єктом державного фінансового моніторингу?
Підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ - невід'ємна складова збереження їх професійного ядра