Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

05-02-2018

30.01.2018 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 1 (50) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці квітня 2018 року.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

27-11-2017

Підтверджено включення збірника до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

16-11-2017

16.11.2017 побачив світ № 3 (78) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
2015-04-03

Рішенням редакційної колегії змінено окремі положення порядку подання матеріалів для публікації у збірнику, що стосуються:

– порядку подання анотацій, зокрема розширених анотацій англійською мовою, які готуватимуть фахівці редакції (здійснюватимуть переклад розширених анотацій мовою публікацій, поданих авторами);

– посилення боротьби з плагіатом;

– заходів, які вживатимуться щодо включення видання до міжнародних наукометричних баз тощо.

Автори попереджаються про те, що:

електронні копії збірника безоплатно розміщуються у відкритому доступі не тільки на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» та на веб-сайті видання, а й на бібліотечному порталі Університету;

статті, вміщені у збірнику безоплатно розміщуються у відкритому доступі в репозиторії Університету (KhNUAIR) і в тих архівах відкритого доступу, в яких Університет зареєстрований;

на веб-сайті періодичного видання можуть бути розміщені коментарі опублікованих матеріалів, надіслані читачами;

в рамках заходів, які вживатимуться Університетом щодо включення видання до міжнародних наукометричних баз, репозиторіїв, каталогів тощо, усі опубліковані матеріали після виходу видання у світ за рішенням редакційної колегії можуть бути розміщені в мережі Інтернет згідно з вимогами цих баз, репозиторіїв, каталогів тощо.

Із повним змістом вимог щодо порядку подання матеріалів можна ознайомитися на сайті видання у розділі «Авторам публікацій – Порядок подання матеріалів».