Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

05-02-2018

30.01.2018 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 1 (50) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці квітня 2018 року.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

27-11-2017

Підтверджено включення збірника до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

16-11-2017

16.11.2017 побачив світ № 3 (78) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
2015-03-13

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261 збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

Цим же наказом науковий журнал «Право і Безпека», засновником і видавцем якого також є Харківський національний університет внутрішніх справ, визнано фаховим із психологічних наук (за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія»).

Обидва видання визнано фаховими строком на 5 років.